مقالات انواع سقف کاذب

نوشته شده توسط ابرارسازه.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

اولین مصالح برای استفاده از محصولات ساخت و ساز خشک _انتخاب ساختار مناسب است . هریک از محصولات سقف کاذب کناف دارای قابلیتهای خاصی هستند که در مهمترین مرحله که همان طراحی می باشد باید مشخصات عملکردی ساختار از قبیل ماهیت و قابلیت فیزیکی مکانیکی که خود تعیین کننده مقاومت استاتیکی _میزان عایق صوتی و حرارتی و مقاومت در برابر حریق نیز باید در نظر گرفته شود.برای مثال: برای اجرای انواع دیوارها کاذب(دیوارهای جداکننده _ بین واحدهای آپارتمانی _دیوارهای جداکننده فضای داخلی ،راهروها و ...)ساختار متفاوت و مختلفی وجود دارد که به نوع کاربری و شرایط می بایست ساختار مناسبی را انتخاب و به اجرا درآورد.به همین منظور جهت آشنایی شما با انواع سقف کاذب و سهولت در انتخاب هر چه بهتر شما عزیزان، در این قسمت به معرفی چند نوع سقف کاذب پرداختیم.