سقف کاذب usg

نوشته شده توسط Super User.

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

یکی دیگر از سقفهای کاذب می باشد که از سپری ۶۰سپری ۱۲۰سپری ۳۶۰ و نبشی ال ۲۴ و تایل میرنال آکوستیک U.S.Gمی باشد. که این نوع سقف کاذب عایق خوبی در برابر حرارت بوده و این تایل بعد از سه دقیقه در آتش پودر شده و یکی دیگر از مزایای این سقف عایق خوبی در برابر صدا می باشد.

 برند usg را روی سازها و تایل آکوستیک U.S.G  می توانید مشاهده کنید.