سقف کاذب مشبک

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

سقف کاذب ابرارسازه فروشنده انواع مصالح سقف کاذب مشبک از قبیل سقف کاذب مشبک پی وی سی سقف کاذب مشبک گچی سقف کاذب مشبک آلومینیومی سقف کاذب آکوستیک می باشد.انواع سقفهای شبکه عبارتند از سقف مشبک گچی سقف مشبک آلومینیومی سقف مشبک پی وی سی