امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

ابرارسازه با در اختیار داشتن کارشناسان اجرای سقف کاذب واجرا کنندگان تعلیم دیده آماده ارائه خدمات اجرایی به کلیه مناطق کشورمی باشد.

اجرای سقف کاذب:ابرارسازه مجری انواع سقف کاذب با مجرب ترین تیم اجرای در کشور می باشد که این شرکت پروژهای عظیمی در کشور به اتمام رسانده برای دیدن پروژهای اجرا شده این شرکت به رزومه کار کلیک فرمایید.

ابرارسازه عاملیت فروش طراح ومجری بازسازی ونو سازی انواع ساختمانهای مسکونی واداری با انواع متریال سقف کاذب,دیوارکاذب,کناف اعم از سقف کاذب,مشبک سقف کاذب ساده گچی,وانواع زیر سازی سقف کاذب وفروش محصولات سپری سقف کاذبکنافآماده ارایه خدمات فوق میباشد. 

برای دیدن نمونه پروژهای اجرا شده سقف کاذب.ودیوار کاذب.کناف بهرزومه کار ویا گالری سقف کاذب کلیک کنید.